Dofinansowano ze środków Funduszu Medycznego

Zadanie polegające na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji

Dofinansowanie: 500 000 zł

Całkowita wartość: 500 652,92 zł

Zakupiono cztery mobilne urządzenia robotyczne do rehabilitacji.